OŠ PRESTRANEK

6258 Prestranek

Katalog:

Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

NaslovnicaŠt.naslovaZnačnicaNaslovLetoProstih/Vseh
11912MAJHEN, ZvezdanaZ Benijem spoznavam svet 2008 1/1
8296OŠ PRESTRANEK Z MLADO glasbo skozi 20 let 1998 1/1
11520Z družbo v družbo 4 Z družbo v družbo 4 ; Učbenik za spoznavanje družbe za 4. razred osnovne šole 2000 1/1
4670Z družbo v družbo 4. Delovni zvezek za spoznavanje družbe za 4. razred osnovne šole 2000 1/1
4671Z družbo v družbo 4. Učbenik za spoznavanje družbe za 4. razred osnovne šole 2000 1/1
10038Z družbo v družbo 5. Delovni zvezek za spoznavanje družbe za 5. razred osnovne šole 2004 1/1
998Z družbo v družbo 5. Učbenik za spoznavanje družbe za 5. razred osnovne šole 2001 1/1
10037Z družbo v družbo 5. Učbenik za spoznavanje družbe za 5. razred osnovne šole 2001 1/1
1141OBLAK, Breda Z glasbo doma in v sosednjih deželah ; učbenik za glasbeno vzgojo : 5. razred 1992 0/0
3267OBLAK, Breda Z glasbo doma in v sosednjih deželah ; učbenik za glasbeno vzgojo : 5. razred 1997 0/0
3266OBLAK, Breda Z glasbo doma in v sosednjih deželah ; učbenik za glasbeno vzgojo : 5. razred 1998 0/0
3265OBLAK, Breda Z glasbo doma in v sosednjih deželah ; učbenik za glasbeno vzgojo : 5. razred 2000 0/0
3264OBLAK, Breda Z glasbo doma in v sosednjih deželah ; učbenik za glasbeno vzgojo : 5. razred 2001 1/1
1142OBLAK, Breda Z glasbo po svetu ; učbenik za glasbeno vzgojo : 6. razred 1994 0/0
3333OBLAK, Breda Z glasbo po svetu ; učbenik za glasbeno vzgojo : 6. razred 1995 0/0
3334OBLAK, Breda Z glasbo po svetu ; učbenik za glasbeno vzgojo : 6. razred 1996 1/1
3335OBLAK, Breda Z glasbo po svetu ; učbenik za glasbeno vzgojo : 6. razred 1997 0/0
3354OBLAK, Breda Z glasbo skozi čas ; učbenik za glasbeno vzgojo : 7. razred 1997 0/0
1135OBLAK, Breda Z glasbo skozi čas ; učbenik za glasbeno vzgojo : 7. razred 1997 0/0
3353OBLAK, Breda Z glasbo skozi čas ; učbenik za glasbeno vzgojo : 7. razred 1999 0/0
8413OBLAK, Breda Z glasbo skozi čas ; učbenik za glasbeno vzgojo : 7. razred 2001 0/0
445PEČJAK, Sonja Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev 1997 1/1
8909Z igro se učimoZ igro se učimo ; didaktično gradivo za učitelje, ki učijo športno vzgojo v nižjih razredih osnovne šole 1998 -1/0
11417SPINELLI, JerryZ ljubeznijo, Zvezdica 2010 1/1
8365PRESTRANEK, OŠ Z mlado glasbo skozi 20 let 0000 1/1
4952STRITAR, Urška Z otroki v gore ; družinski izleti 1998 1/1
7712Z očmi zazrtimi v svobodo 1966 0/0
10893FOŠNARIČ, SamoZ roko v roki ; Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred devetletne osnovne šole 2005 2009 0/1
10001HEDERIH, Darko Z ugankami do znanja ; kako sestavljamo in kako rešujemo uganke 1999 1/1
5786SITAR, Sandi Z vozili skozi čas 1995 1/1
4444LANDA, Norbert Z vsemi čuti ; ustvarjajmo, igrajmo se, odkrivajmo čute 1997 1/1
10280Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobjuZ zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju ; HBSC Slovenija 2006 2007 1/1
5902POKORN, Dražigost Z zdravo prehrano v pozna leta 1987 0/0
7232ZA 29. november 1969 1/1
8295ZA PRIHODNOST. Vaš sosed znanstvenik 1998 1/1
10983ZA manj negotovosti 2009 1/1
8596ZA mlada srca, za mlada grlaZA mlada srca, za mlada grla ; . Ritmi modrosti 1991 0/0
1442ZA okoljeZA okolje ; priročnik za vključevanje varstva okolja v vzgojno-izobraževalne programe šol : 1997 0/0
366ZA večjo učinkovitost pouka tujih jezikov 1979 1/1
1542ZADNJE meje 1978 1/1
1499ZAGREB 0000 0/0
9053ZAJEC in lisicaZAJEC in lisica ; slovenske basni 2004 0/0
9060ZAJEC in lisicaZAJEC in lisica ; slovenske basni 2004 1/1
1824ZAJČEK sivi nagajiviZAJČEK sivi nagajivi ; otroške ljudske pesmice o živalih 2000 1/1
7880ZAJČKI in prijatelji 2002 1/1
737ZAJČKOV zvončekZAJČKOV zvonček ; 1981 1/1
759ZAJČKOVA hišicaZAJČKOVA hišica ; 1981 1/1
11231ZAKAJ se dogaja? ZAKAJ se dogaja? ; Gibanje in elektrika 9 Učbenik za fiziko v devetem razredu osnovne šole 2010 2/2
7679ZAKAJ smo fantki in punčke? 1995 1/1
4544ZAKAJ teče pes za zajcemZAKAJ teče pes za zajcem ; ljudske pripovedi 1981 2/2
10935ZAKONODAJA za osnovno šolo 2008 0/0
10934ZAKONODAJA za starše osnovnošolskih otrok 2008 0/0
10933ZAKONODAJA za starše predšolskih otrok 2008 0/0
4747ZANIKRNICA HuriZANIKRNICA Huri ; armenska ljudska pravljica 1988 1/1
5942ZAPLOVI pesem borb in zmagZAPLOVI pesem borb in zmag ; koncert ob 35-letnici Partizanskega pevskega zbora 1979 2/2
282ZAPOJMO po našeZAPOJMO po naše ; slovenske narodne in Zdravljica 1990 1/1
10646ZAPOJMO veselo 1975 1/1
1146ZAPOJMO veseloZAPOJMO veselo ; devet pesmi za mladinske zbore a capella, s spremljavo klavirja in za mladinske mešane zbore 1987 1/1
249ZAPOJMO veseloZAPOJMO veselo ; štiri mladinske zborovske skladbe Marijana Gabrijelčiča, Petra Liparja, Maksa Pirnika in Pavla Šivica 1976 1/1
1428ZASTAVE sveta 1999 1/1
4366ZAČARANI vrtZAČARANI vrt ; (Slovenske narodne pravljice in pripovedke) 1968 1/1
4367ZAČARANI vrtZAČARANI vrt ; (Slovenske narodne pravljice in pripovedke) 1968 1/1
5157ZAČETNO poročilo Republike Slovenije o sprejetih ukrepih za uresničevanje konvencije o otrokovih pravicah 1997 0/0
9999ZBIRKA nalog in primerov načrtovanja iz fizike 2003 1/1
1043ZBIRKA nalog za preskus znanja ob vpisu v programe srednjega izobraževanja 1989 1/1
1044ZBIRKA nalog za preskus znanja ob vpisu v programe srednjega izobraževanja 1990 1/1
874ZBIRKA preizkusov znanja (testov) za skupinsko preverjanje znanja učencev 8. razreda osnovne šole z rešitvamiZBIRKA preizkusov znanja (testov) za skupinsko preverjanje znanja učencev 8. razreda osnovne šole z rešitvami ; 1995, 1996, 1997 1998 1/1
8796ZBIRKA preizkusov znanja (testov) za skupinsko preverjanje znanja učencev 8. razreda osnovne šole z rešitvamiZBIRKA preizkusov znanja (testov) za skupinsko preverjanje znanja učencev 8. razreda osnovne šole z rešitvami ; 2000, 2001, 2002, 2003 2003 1/1
11441ZBIRKA vzorčnih nalog za slovenski jezik pri maturi. Razčlemba neumetnostnega besedila ZBIRKA vzorčnih nalog za slovenski jezik pri maturi. Razčlemba neumetnostnega besedila ; Razčlemba neumetnostnega besedila 1995 1/1
6896ZBOR odposlancev slovenskega naroda v KočevjuZBOR odposlancev slovenskega naroda v Kočevju ; 1978 0/0
1423ZBORNIK Primorske - 50 let 1997 1/1
8094ZBORNIK Zoisovih štipendistov, diplomantov visokih šol 1995 0/0
6901ZBORNIK fotografij iz delavskega gibanja in dejavnosti komunistične partije na slovenskem, 1867-1941 1964 0/0
5172ZBORNIK ob 50-letnici srednje šole v Postojni 1995 1/1
5490ZBORNIK posveta Teorija in praksa vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v telesnem in duševnem razvojuZBORNIK posveta Teorija in praksa vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ; 1983 1/1
5518ZBORNIK za zgodovino šolstva - šolska kronika. 26 1993 0/0
5519ZBORNIK študijskih skupin za kemijo. 1995/96 1996 0/0
5691ZDRAV človek v zdravem okolju 1955 0/0
5053ZDRAV človek v zdravem okolju 1956 0/0
9908ZDRAVILNA zeliščaZDRAVILNA zelišča ; enostavno in zanesljivo določanje 2006 0/1
2510ZDRAVILNO jabolkoZDRAVILNO jabolko ; slovenska ljudska pravljica 1979 1/1
5967ZDRAVJE in bogastvoZDRAVJE in bogastvo ; človekov boj proti boleznim in pomanjkanju 1968 1/1
830ZDRAVJE in okoljeZDRAVJE in okolje ; kakovost okolja in življenja konec 20. stoletja : vplivi naravnega in človekovega okolja, vplivi družbenega okolja, hude bolezni našega časa 2000 0/0
5549ZELENA knjiga o izobraževanju učiteljev v EvropiZELENA knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi ; kakovostno izobraževanje učiteljev za kakovost v vzgoji, izobraževanju in usposabljanju : tematsko omrežje o izobraževanju učiteljev v Evropi - Umea universite 2001 0/0
11487ZEMLJA 1982 1/1
9767ZEMLJA - zemljaZEMLJA - zemlja ; haiku pesmi osnovnošolcev 2006 1/1
1414ZEMLJA 1994ZEMLJA 1994 ; poročilo Inštituta Wordwatch o prizadevanjih za okolju prijazno družbo 1994 1/1
10275ZEMLJAZEMLJA ; 2006 1/1
11228ZEMLJA ima srce 2009 1/1
859ZEMLJEPIS v slikah 1991 1/1
8309ZEMLJEVID PIVŠKE KOTLINE 0000 0/0
1473ZEMLJEVID z italijanskimi in slovenskimi krajevnimi imeni v Furlaniji, Julijski krajini in Benečiji = Carta dei nomi geografici con forma Italiana e Slovena nel Friuli - Venezia, Giulia 1974 0/0
9420ZGODBA za Macija = #A #story for Maci = #Eine #Geschichte fuer Maci = #Una #storia per Maci = Priča za Macija 1994 1/1
8105ZGODBA za Macija = A story for Maci = Eine Geschichte fuer Maci = Una storia per Maci = Priča za Macija 1994 1/1
2710ZGODBE iz Amerike 1977 0/0
2558ZGODBE iz narodnoosvobodilnega boja 1985 0/0
4359ZGODBE o nastanku sveta 1996 1/1
10306ZGODBE o uspehuZGODBE o uspehu ; kako je 63 Slovencev postalo uspešnih 2007 1/1
8218ZGODNJE krščanstvo. Del I., Od vere do nauka 1998 1/1
8219ZGODNJE krščanstvo. Del II., Od nauka do Cerkve 1998 1/1
10325ZGODNJI srednji vek 1 0000 0/1
1663ZGODOVINA 1 1983 1/1
1657ZGODOVINA 2 1984 1/1
5963ZGODOVINAZGODOVINA ; od začetkov civilizacije do danes 1968 0/1
1593ZGODOVINA Slovencev 1979 1/1
8172ZGODOVINA antične Grčije ; Zgodovina antičnega RimaZGODOVINA antične Grčije ; Zgodovina antičnega Rima ; programska oprema 1999 4/4
8467ZGODOVINA antične Grčije ; Zgodovina antičnega RimaZGODOVINA antične Grčije ; Zgodovina antičnega Rima ; programska oprema 1999 1/1
6462ZGODOVINA grške književnosti. Knj. 1, Epika, lirika in dramatika klasičnega obdobja 1966 1/1
6899ZGODOVINA revolucij XX. stoletja 1970 1/1
1647ZGODOVINA revolucij XX. stoletja 1970 1/1
1648ZGODOVINA revolucij XX. stoletja 1970 1/1
1649ZGODOVINA revolucij XX. stoletja 1970 1/1
5063ZGODOVINA slovenskega slovstva od začetkov do 1848 1963 2/2
6494ZGODOVINA slovenskega slovstva. 1, Do začetkov romantike 1956 1/1
180ZGODOVINA sveta 1997 1/1
8113ZGODOVINA. Atlas prosojnic 1999 0/1
8114ZGODOVINA. Atlas prosojnic 1999 1/1
8115ZGODOVINA. Atlas prosojnic 1999 0/0
6776ZGODOVINSKA noč na Čebinah 1984 0/0
991ZGODOVINSKA čitanka 6 1985 1/1
988ZGODOVINSKI atlasZGODOVINSKI atlas ; za osnovno šolo 1989 0/0
1001ZGODOVINSKI atlas za osnovno šolo 1999 1/1
8460ZGODOVINSKI časovni trakZGODOVINSKI časovni trak ; pogled v zgodovino z novim medijem 1996 0/0
8270ZIMSKA ŠOLA V NARAVI. 1992/93. Ambrož pod Krvavcem. 0000 1/1
8259ZIMSKA ŠOLA v naravi. 5. razred. Pokljuka. 19. - 25. januar 1996. 0000 1/1
10735ZIMSKE pravljice 2006 1/1
2521ZLATA pticaZLATA ptica ; slovenska ljudska pravljica 1972 1/1
2520ZLATA pticaZLATA ptica ; slovenska ljudska pravljica 1975 4/4
2519ZLATA pticaZLATA ptica ; slovenska narodna 1968 1/1
4353ZLATA pticaZLATA ptica ; sto najlepših pravljic 1988 1/1
4535ZLATA ribicaZLATA ribica ; ljudske pravljice 1980 2/2
2518ZLATA ribicaZLATA ribica ; slovenska ljudska pravljica 1983 1/1
4540ZLATA vrtnicaZLATA vrtnica ; armenska pravljica 1981 0/0
4542ZLATA vrtnicaZLATA vrtnica ; armenska pravljica 1981 2/2
8637ZLATA čebelica 2003 0/1
5494ZLATE nitke časaZLATE nitke časa ; po poteh naravne in kulturne dediščine 1998 1/1
4398ZLATI BogatinZLATI Bogatin ; tolminske povedke 1992 1/1
4538ZLATO kralja MatjažaZLATO kralja Matjaža ; slovenska ljudska pravljica 1999 1/1
9176ZLATOLASKA in trije medvedi 2004 0/1
2509ZLATOROGZLATOROG ; ljudska pripovedka 1997 1/1
2508ZMAJ v Postojnski jami 1991 3/3
8351ZMAJ v Postojnski jami 1991 1/1
10208ZNAM več. . Množenje in deljenje do 1000ZNAM več. . Množenje in deljenje do 1000 ; matematične vaje za četrti razred 2007 1/1
10209ZNAM več. Angleščina 4 in 5ZNAM več. Angleščina 4 in 5 ; vaje za besedni zaklad po učnem načrtu za 4. in 5. razred 2007 0/1
10206ZNAM več. Matematika. Odštevanje in seštevanje do 1000 2007 1/1
10207ZNAM več. Matematika. Poštevanka, množenje in deljenje 2007 1/1
10205ZNAM več. Matematika. Seštevanje in odštevanje do 100 2007 1/1
10204ZNAM za več. Matematika. Merske enote in denar 2007 1/1
4319ZNAMENITI ljudje na znamkah 1978 2/2
1690ZNANOST 1983 1/1
5964ZNANOSTZNANOST ; kemija, fizika, astronomija 1967 2/2
4370ZVERINICE iz Rezije 1973 1/1
265ZVERINICE iz Rezije 1973 1/1
9645ZVERINICE iz Rezije 2005 1/1
9279ZVEZDICE 2ZVEZDICE 2 ; berilo za drugi razred 9-letne osnovne šole 2004 0/0
4468ZVEZDNA deklica in druge brazilske ljudske pravljice 1977 1/1
8713PODOBNIK, Marjan Za Slovenijo z ljubeznijo 0000 1/1
6612DOLENC, Ivan Za dolar človečnosti 1983 1/1
252ROJKO, Uroš Za en gobček pesmic ; enoglasni otroški zbori s spremljavo klavirja 1984 1/1
11490FULLAN, MichaelZa kaj se je vredno boriti v vaši šoli 2000 0/0
5889ŠPOLAR, Ivan Za krmilom ; nasveti šoferjem amaterjem 1961 0/0
7132ŠPOLAR, Ivan Za krmilom ; nasveti šoferjem amaterjem 1961 1/1
2264PEROCI, Ela Za lahko noč 1966 1/1
449PEROCI, Ela Za lahko noč 1966 2/2
12492PEROCI, ElaZa lahko noč 2012 1/1
2263PEROCI, Ela Za lahko noč ; 1973 1/1
49OWEN, Cheryl Za lepši dan 1996 1/1
309LAINŠČEK, Feri Za lutkovno in otroško gledališče ţDramaturški in režijski napotki 1994 1/1
3630CANKAR, Ivan Za narodov blagor ; Kralj na Betajnovi ; Pohujšanje v dolini šentflorjanski ; Hlapci 1965 0/0
3631CANKAR, Ivan Za narodov blagor ; Kralj na Betajnovi ; Pohujšanje v dolini šentflorjanski ; Hlapci 1974 2/2
8141PAVLIČ, Emilija Za otroke kuhajmo zdravo ; za majhne in velike 1998 1/1
2652BREZINA, Thomas Za prepovedanimi vrati ; 0000 1/1
5014BIZJAK, Otilija Za pridne roke 1957 2/2
6613GERBAULT, Alain Za soncem 1964 0/0
6986RIBIČIČ, Josip Za zapahi 1959 0/0
4054RIBIČIČ, Josip Za zapahi 1959 0/0
3103RIBIČIČ, Josip Za zapahi 1976 1/1
10956VOGRIČ, MarijaZa šus prodam mater 2003 1/1
728CAPDEVILA, Roser Zabava 1997 1/1
2434TELLEGEN, Toon Zabava na luni 1999 1/1
171EGGLETON, Jill Zabava za rojstni dan 1998 1/1
11737GARCÍA SABATÉS, BertaZabavna mitologija 2010 1/1
11738GARCÍA SABATÉS, BertaZabavne basni 2010 1/1
7394MUSIL, Robert Zablode gojenca Toerlessa 1971 1/1
1768BAXTER, Nicola Zacvilila bom! 1999 1/1
9198BELBIN, David Zadnja devica 2005 1/1
4118STOJKO, Tone Zadnja molitev 1971 0/0
2619BLYTON, Enid Zadnja pustolovščina 1991 3/3
4037PUGLISI, Claudio Zadnja ura 1962 1/1
326BOLE-VRABEC, Alenka Zadnje sanke dedka Mraza 1981 1/1
1580BANDINI, Franco Zadnji dnevi Benita Mussolinija 1966 2/2
3164SIVEC, Ivan Zadnji mega žur 2001 0/1
9530SIVEC, Ivan Zadnji mega žur 2005 1/1
11731DALBY, LizZadovoljen pes 2009 1/1
720BAXTER, Nicola Zagagala bom! 1999 1/1
10939KORNHAUSER, Pavle Zagotovimo našim otrokom mladost brez telesnega kaznovanja 2007 1/1
3710FRANKO, Ivan Jakovljevič Zahar Berkut 1958 0/0
752MIHALKOV, Sergej Zajec - lažni bolnik 1995 1/1
4531BIZJAK, Alenka Zajec brez hiške 1985 1/1
1795BIZJAK, Alenka Zajec brez hiške 1985 1/1
2006ECKERT, Horst Zajec in jež tekmujeta 1996 1/1
11108KOKALJ, TatjanaZajec in rogljiček 2008 1/1
1749AKVA, Ajk Zajec in tri opice 1978 1/1
758MANČEK, Marjan Zajček Uh 1980 0/0
2265PLEDGER, Maurice Zajček Vili 1998 1/1
610PLEDGER, Maurice Zajček Vili šteje 2001 1/1
646SINGER, Muff Zajček je lačen 1995 0/1
604RAINER, Meta Zajček skakalček 1987 1/1
12347Zajčkova hišica [1981] 1/1
6389JERAM, Anita Zajčkova knjiga pravljic 2002 0/0
566MAKAROVIČ, Svetlana Zajčkovo leto 1993 1/1
2174MATOŠEC, Milivoj Zakaj Murgoš joče 1967 0/0
5652HAUCK, Paul Zakaj bi se bal? 1987 1/1
10788Zakaj dogaja? 2009 2/2
1975GUGGENMOS, Josef Zakaj imajo čuki tako velike oči 1978 1/1
1704ASIMOV, Isaac Zakaj imamo različne letne čase? 1996 1/1
6954ZAJC, Dane Zakaj in vprašaj ţLenča flenča ; Zveza diamantnega čuka ţPrizori iz življenja stvari 1991 1/1
312ZAJC, Dane Zakaj in vprašaj ţLenča flenča ; Zveza diamantnega čuka ţPrizori iz življenja stvari 1991 0/0
313ZAJC, Dane Zakaj in vprašaj ţLenča flenča ; Zveza diamantnega čuka ţPrizori iz življenja stvari 1991 1/1
1706ASIMOV, Isaac Zakaj izginja deževni gozd? 1996 1/1
2477WEITZE, Monika Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je spet postal srečen 1999 1/1
3131RODE, Jože Zakaj je prišla Nevija? 1999 2/2
1705ASIMOV, Isaac Zakaj je zrak umazan? 1996 1/1
5316MIKUŠ-KOS, Anica Zakaj je šolski uspeh mnogih nadarjenih otrok in mladostnikov pod ravnijo njihovih sposobnosti? 1989 0/0
4534GUGGENMOS, Josef Zakaj je žirafa tako velika 1977 1/1
585VRTAČNIK-MATIJEVIČ, Jadranka Zakaj ne smemo ven? ; primer humane ekologije v vrtcu 1992 0/0
1390WOOD, Jenny Zakaj neki imajo kenguruji vreče in druga vprašanja o živalskih mladičih 1997 1/1
1388AVISON, Brigid Zakaj neki mi kruli po želodcu in druga vprašanja o človeškem telesu 1995 1/1
1389STEELE, Philip Zakaj neki so imeli gradovi obrambne jarke in druga vprašanja o srednjem veku 1996 1/1
1387STOTT, Carole Zakaj neki zvezde mežikajo in druga vprašanja o vesolju 1995 1/1
1699ASIMOV, Isaac Zakaj odpadki povzročajo probleme? 1996 1/1
7933VAIL, Rachel Zakaj pa so prijatelji? 2002 1/1
4038PUERTO, Carlos Zakaj prav jaz? 2000 1/1
12247Zakaj se dogaja? Zakaj se dogaja? ; Gibanje in elektrika 9 Delovni zvezek za fiziko v devetem razredu osnovne šole 2010 1/1
12246Zakaj se dogaja? Zakaj se dogaja? ; Gibanje in elektrika 9 Učbenik za fiziko v devetem razredu osnovne šole 2010 1/1
12248Zakaj se dogaja? Zakaj se dogaja? ; Sile in energija 8 [Delovni zvezek za fiziko v osmem razredu osnovne šole: z dodatkom] 2015 1/1
1701ASIMOV, Isaac Zakaj smo ljudje različnih barv? 1996 1/1
8770MOEDERNDORFER, Vinko Zakaj so sloni rahlospeči? 2003 1/1
1700ASIMOV, Isaac Zakaj so živali ogrožene? 1996 1/1
4563MILČINSKI, Jana Zakaj sta Matiček in Maja zamudila pouk 1972 2/2
3116ROBERTSON, Janice Zakajček 1987 2/2
11217HERGÉ Zaklad Rackhama Rdečega 2005 1/1
4171TRAVEN, B... Zaklad Sierra Madre 1969 1/1
4170TRAVEN, Bruno Zaklad Sierre Madre 1955 0/0
2617BLYTON, Enid Zaklad grajskih ječ 1991 3/3
3482VRESNIK, Dragotin I. Zaklad na obali 1969 1/1
4213VRESNIK, Dragotin I. Zaklad na obali 1969 0/0
4432POURRAT, Henri Zaklad pravljic ; francoske pravljice 1971 1/1
3064PEARCE, A. Philippa Zaklad pri samotni roži ; povest 1966 1/1
3063PEARCE, A. Philippa Zaklad pri samotni roži ; povest 1978 1/1
2751FRANČIČ, Franjo Zaklad svetega Jurija 1999 1/1
8763BINI, Federico Zaklad z galeona 2004 1/1
1429KMECL, Matjaž Zakladi Slovenije 1983 1/1
7292KIAUTA, Ladislav Zaklenjena samota 1975 0/0
11038SIVEC, IvanZakleta bajta 2009 0/1
2390SNOJ, Jože Zakleta hiška 1990 1/1
1317ŠOLSKA zakonodaja Zakon o razmerjih plač 1996 0/0
1297SLOVENIJA Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) 1999 0/0
5136JUGOSLAVIJA Zakon o združenem delu ; s stvarnim kazalom 1988 0/0
1318ŠOLSKA zakonodaja Zakon o šolski inšpekciji 1996 0/0
42SLOVENIJA Zakon o športu 1998 1/1
3779JARC, Miran Zakopani zakladi 1995 1/1
685BAXTER, Nicola Zalajal bom! 1999 0/0
3168SIMONOVIĆ, Mihailo Zaledeneli cvet 1975 1/1
3049NOVAK, Bogdan Zaletenci 1993 1/1
7967LAINŠČEK, Feri Zalika in Gusti 2002 1/1
10029CABOT, Meg Zaljubljena princeska 2006 0/0
10030CABOT, Meg Zaljubljena princeska 2006 1/1
3507WILSON, Jacqueline Zaljubljene punce 2001 2/2
10579BIZJAK, IvanZaljubljeni maček 2008 1/1
3028NOVAK, Bogdan Zaljubljeni vampir 1995 1/1
707ARHAR, Mateja Zaljubljeni zvonček 1997 0/0
12351KREMPL, UršaZaljubljeni žabec in druge zgodbe v sličicah 2007 1/1
3818KAPOR, Momo Zapiski neke Ane 1978 0/0
6509MARKOVIĆ, Slobodan Ž. Zapiski o književnosti za otroke 1975 1/1
8687REMEC, Miha Zapiski odposlanca zemlje 1991 1/1
7934VAIL, Rachel Zapolniti praznino 2002 1/1
3873LAH, Avguštin Zarja nad domovino 1991 1/1
9108GAY, Marie-Louise Zarja. Princeska neba 2004 1/1
2065KOŠUTA, Miroslav Zaseda za medveda 1979 1/1
6602CORTAZAR, Julio Zasledovalec ; kratke zgodbe 1988 1/1
8562ROZMAN, Franc Zastave vihrajo ; spominski dnevi in praznovanja na Slovenskem od sredine 19. stoletja do danes 1999 1/1
3075POLAR, Homero Zastrupljena oporoka 2000 1/1
6687KALIĆ, Dušan Zatemnjena stran ; roman 1968 0/0
111COLNAR, Peter Zato pa še živimo 2002 1/1
2282PEROCI, Ela Zato, ker je na nebu oblak 1963 0/0
2816INGOLIČ, Anton Zaupno ; Marjetkin vojni dnevnik v šolskih zvezkih 1981 1/1
791SKOBERNE, Peter Zavarovane rastline 1983 1/1
4530WOOLF, Virginia Zavesa Lužnikove tete 1996 2/2
3535ZUPANČIČ, Zdravko Zavodske zgodbice 1989 1/1
6693MALRAUX, Andre Zavojevalci 1981 0/0
7987BRICELJ, Mitja Zaživimo z vodo ; priročnik za razvijanje partnerstva z vodnimi viri Slovenije 2003 1/1
6643KRAIGHER, Nada Začarani krog 1965 0/0
8748PATILLA, Peter Začenjamo s seštevanjem in odštevanjem 2001 1/1
8746PATILLA, Peter Začenjamo s štetjem 2001 1/1
8745PATILLA, Peter Začenjamo s časom 2001 1/1
8747PATILLA, Peter Začenjamo z oblikami 2001 1/1
8816KAYE, Marilyn Začetki 2004 1/1
1564WOOLLEY, Charles Leonard Začetki civilizacije 1969 1/1
5366METLIKA, Florentina Začetni pouk branja po globalni metodi 1962 2/2
245PREK, Stanko Začetnica za kitaro 1973 2/2
5444ROSTOHAR, Mihajlo Začetno čitanje po analitični metodi 1961 1/1
11133ZILLIKEN, MonikaZačimbe 2009 1/1
684BAXTER, Nicola Začivkal bom! 1999 0/1
3579BEVK, France Začudene oči 1952 1/1
6407MAZZINI, Miha Zbiralec imen ; roman 1993 1/1
1009FERBAR, Janez Zbirka fizikalnih nalog ; fizifi 8 : za osmi razred osnovne šole 1989 15/15
11534SZOMI KRALJ, BélaZbirka fizikalnih vaj za 8. razred devetletne osnovne šole 2005 1/1
10483BRUNO HEITZ, FLORENCE MC KENZIE, JACQUES LACOSTE, ilustracije Zbirka kvizov za vse priložnosti 2008 1/1
1054PLESTENJAK, Bor Zbirka nalog iz fizike za 7. razred 1991 1/1
1055PLESTENJAK, Bor Zbirka nalog iz fizike za 8. razred 1991 1/1
1022NOVAK, Renata Zbirka nalog iz matematike od 5. do 8. razreda ; naloge za preskus znanja iz matematike 1992 0/1
1085KLEMENČIČ, Matej Zbirka nalog iz matematike za 5. razred 1991 1/1
1086KLEMENČIČ, Matej Zbirka nalog iz matematike za 6. razred 1991 1/1
1087NOVAK, Renata Zbirka nalog iz matematike za 7. razred 1991 1/1
1088NOVAK, Renata Zbirka nalog iz matematike za 8. razred 1991 1/1
1089NOVAK, Renata Zbirka nalog iz matematike za osnovne šole 1991 1/1
1028HAFNER, Izidor Zbirka nalog s tekmovanj iz logike 1996 1/1
8118ŠTUDIJSKA skupina kemija Zbirka nalog za KEMIJO za osnovno šolo 0000 0/0
8164VAUPOTIČ, Irena Zbirka pisma. Poiščiva zaklad. Zakaj ne bom poskusil. Takšni smo. Mesečno perilo. Kako sem nastal. Rojstvo. 0000 1/1
4057ROTH, Philip Zbogom, Columbus 1981 1/1
2715DONNELLY, Elfie Zbogom, dedek 1980 1/1
6329BATIČ, Milena Zborne recitacije 1984 1/1
2569BATIČ, Milena Zborne recitacije 1984 1/1
10922SREDNJA šola Srečka Kosovela Zbornik ob 30 letnici Srednje šole Srečka Kosovela Sežana 2005 1/1
10627GLASBENA šola Zbornik ob 60-letnici Glasbene šole Postojna 2006 1/1
5401REPUBLIŠKI seminar Osnovna šola na Slovenskem Zbornik referatov 1990 0/0
6330BALANTIČ, France Zbrane pesmi 1991 1/1
7606TRDINA, Janez Zbrano delo 1946 2/2
7628TRDINA, Janez Zbrano delo 1946 1/1
7629TRDINA, Janez Zbrano delo 1946 1/1
7630TRDINA, Janez Zbrano delo 1946 1/1
7631TRDINA, Janez Zbrano delo 1946 1/1
7632TRDINA, Janez Zbrano delo 1946 1/1
7638JURČIČ, Josip Zbrano delo 1946 1/1
7639JURČIČ, Josip Zbrano delo 1946 1/1
7640JURČIČ, Josip Zbrano delo 1946 1/1
7641JURČIČ, Josip Zbrano delo 1946 2/2
7642JURČIČ, Josip Zbrano delo 1946 1/1
7684AŠKERC, Anton Zbrano delo 1946 1/1
7617KERSNIK, Janko Zbrano delo 1947 1/1
7648KERSNIK, Janko Zbrano delo 1947 1/1
7649KERSNIK, Janko Zbrano delo 1947 1/1
7654GREGORČIČ, Simon Zbrano delo 1947 1/1
7609LEVSTIK, Fran Zbrano delo 1948 1/1
7610LEVSTIK, Fran Zbrano delo 1948 1/1
7618LEVSTIK, Fran Zbrano delo 1948 1/1
7652KETTE, Dragotin Zbrano delo 1949 2/2
7604TAVČAR, Ivan Zbrano delo 1951 1/1
7605TAVČAR, Ivan Zbrano delo 1951 1/1
7599STRITAR, Josip Zbrano delo 1953 1/1
7600STRITAR, Josip Zbrano delo 1953 1/1
7601STRITAR, Josip Zbrano delo 1953 1/1
7602STRITAR, Josip Zbrano delo 1953 1/1
7603STRITAR, Josip Zbrano delo 1953 1/1
7614STRITAR, Josip Zbrano delo 1953 1/1
7615STRITAR, Josip Zbrano delo 1953 1/1
7611MURN, Josip Zbrano delo 1954 1/1
7596ŽUPANČIČ, Oton Zbrano delo 1956 1/1
7597ŽUPANČIČ, Oton Zbrano delo 1956 1/1
7598ŽUPANČIČ, Oton Zbrano delo 1956 1/1
7619MENCINGER, Janez Zbrano delo 1961 1/1
7620MENCINGER, Janez Zbrano delo 1961 2/2
7621MENCINGER, Janez Zbrano delo 1961 1/1
7622MENCINGER, Janez Zbrano delo 1961 1/1
7607PREŽIHOV VORANC Zbrano delo 1962 1/1
7612PREŽIHOV VORANC Zbrano delo 1962 2/2
7613PREŽIHOV VORANC Zbrano delo 1962 1/1
7608KOSOVEL, Srečko Zbrano delo 1964 1/1
7616KOSOVEL, Srečko Zbrano delo 1964 1/1
7653JENKO, Simon Zbrano delo 1964 1/1
7650CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7651CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7655CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7656CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7657CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7658CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7659CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7660CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7661CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7662CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7663CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7664CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7665CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7666CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 2/2
7667CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7668CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7669CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 2/2
7670CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7671CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7672CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7673CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7674CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7675CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7676CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7689CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 2/2
7690CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 2/2
7691CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 2/2
7692CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 3/3
7693CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 2/2
7694CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7695CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7696CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7697CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7698CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7699CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 1/1
7700CANKAR, Ivan Zbrano delo 1967 2/2
7465PREŠEREN, France Zbrano delo 1969 1/1
7526BRNČIČ, Ivo Zbrano delo 1973 1/1
7623KRAIGHER, Lojz Zbrano delo 1975 1/1
7624KRAIGHER, Lojz Zbrano delo 1975 1/1
7625KRAIGHER, Lojz Zbrano delo 1975 1/1
7626KRAIGHER, Lojz Zbrano delo 1975 2/2
7627KRAIGHER, Lojz Zbrano delo 1975 1/1
7585DESTOVNIK, Karel Zbrano delo 1978 1/1
7643FINŽGAR, Franc Saleški Zbrano delo 1979 1/1
7644FINŽGAR, Franc Saleški Zbrano delo 1979 1/1
7645FINŽGAR, Franc Saleški Zbrano delo 1979 1/1
7646FINŽGAR, Franc Saleški Zbrano delo 1979 1/1
7647FINŽGAR, Franc Saleški Zbrano delo 1979 1/1
7633JENKO, Simon Zbrano delo 1986 1/1
7634JENKO, Simon Zbrano delo 1986 1/1
7595VODNIK, Valentin Zbrano delo 1988 2/2
6298ŽUPANČIČ, Oton Zbrano delo - Mlada dela 1956 1/1
6115PAPOTNIK, Amand Zbrano gradivo o fotografiji 1989 1/1
11040NOVAK, BogdanZdomci med brati 2009 1/1
4539PREGL, Slavko Zdravilo za poredneže 1982 1/1
5728BONAČ, Ivan Zdravje in lepota ; s higieno in kozmetiko 1975 0/0
8761Zdravje in prehrana 2002 1/1
815GLAŽAR, Saša A. Zdravje iz rastlin ; zbirka poskusov za mlade kemike 1985 1/1
570LIKAR, Miha Zdravje v družini 1980 0/0
5709EBNER, Wolf C. Zdravljenje in lajšanje bolečin brez zdravil ; akupresura pomaga takoj 1997 0/0
11992PREŠEREN, FranceZdravljica 2014 1/1
11087ASKEW, AmandaZdravnik 2010 1/1
465BREGAR-FUSS, Nevenka Zdravstveno varstvo v vzgojnovarstvenih organizacijah IX 1986 0/0
5114ARKO, Stanko Zdravstveno varstvo živali 1963 0/0
5141UNITED nations Združeni narodi ; kaj moramo vedeti o njih 1973 0/0
7438AYME, Marcel Zelena kobila 1974 1/1
7992BLAKE, Quentin Zelena ladja 1998 1/1
3043NOVAK, Bogdan Zelena pošast 1995 -1/0
4143TALLO, Jozef Zelena premičnica Zemlja 1980 0/0
1310HUDALES, Zoran Zelena vrvica 1946 1/1
4510GAIERO, Elsa Lira Zelena žabica 1981 2/2
12334GAIERO, Elsa LiraZelena žabica 1981 1/1
1895GANTSCHEV, Ivan Zeleni otok in Sivi otok 1996 1/1
4074SACHAR, Louis Zeleno jezero 2001 1/1
11132KOTHE, Hans W.Zelišča 2009 1/1
2078KOVAČ, Polonca Zelišča male čarovnice 1995 1/1
5289JELENC, Zoran Zelo bister učenec 1975 0/0
229CARLE, Eric Zelo lačna gosenica 1997 1/1
8993CARLE, Eric Zelo osamljena kresnička 2002 1/1
8991CARLE, Eric Zelo tih čriček 2002 0/1
1602BEISER, Arthur Zemlja 1973 1/1
7085SCHOENHERR, Karl Zemlja ; življenjska komedija v treh dejanjih 1925 0/0
11861Zemlja ima srce 2012 2/2
5578BORKO, Miran Zemlja in vesolje ob Mednarodnem geofizikalnem letu 1961 0/0
5010MIYAWAKI, Tatsuo Zemlja origami 1969 1/1
5580RIBARIČ, Vlado Zemlja se je stresla 1964 0/0
233GAUTIER, Yves Zemlja, delujoči planet 1998 0/0
9202CHANCELLOR, Deborah Zemljevidi 2004 1/1
910OREL, Mojca Zemljevidi kemijskih reakcij ; reakcijske sheme v organski kemiji 1995 0/0
84VIDMAR, Janja Zgaga in mačje oko 2001 1/1
3940MIKELN, Miloš Zgaga vojvodine Kranjske 1985 1/1
10811ZUPAN, DimZgodba nekega Hektorja ; Hektor in mala šola 2007 1/1
11211ZUPAN, DimZgodba nekega Hektorja ; Hektor in male ljubezni 2009 3/3
10810ZUPAN, DimZgodba nekega Hektorja ; Hektor in ribja usoda 2006 1/1
11402ZUPAN, DimZgodba nekega Hektorja ; Hektor in velika solza 2010 1/1
10239ZUPAN, Dim Zgodba nekega Hektorja. Hektor in mala šola 2007 0/1
9907ZUPAN, Dim Zgodba nekega Hektorja. Hektor in ribja usoda 2006 1/1
12021BRUNHOFF, Jean deZgodba o Babarju 2014 0/1
2107LEAF, Munro Zgodba o Ferdinandu 1974 0/1
2120LEAF, Munro Zgodba o Ferdinandu 1994 1/1
12133TIGR Zgodba o TIGRu 2007 1/1
9573BARBER, Tom Zgodba o dveh kozah 2005 1/1
11324PODGORŠEK, MojicejaZgodba o gmajnicah 2009 1/1
653ŠUŠTERŠIČ, France Zgodba o jabolku 0000 1/1
4314PREGL, Slavko Zgodba o knjigi 1986 2/2
2820JACOB, Max Zgodba o kralju Kabulu Prvem in kuhljačku Galvinu 1986 1/1
2009JACOB, Max Zgodba o kralju Kabulu Prvem in kuhljačku Galvinu 1986 2/2
4222WELLS, Herbert George Zgodba o nevidnem človeku 1953 2/2
741MAKSIMOVIĆ, Desanka Zgodba o razvajeni cesarični 1979 1/1
751KRIŽNAR, Nada Zgodba o vetru 1995 1/1
12094PODGORŠEK, MojicejaZgodba o volku 2014 0/1
12474PODGORŠEK, MojicejaZgodba o volku 2014 1/1
4512FALLADA, Hans Zgodba o zgodbici 1983 2/2
4536INGOLIČ, Anton Zgodba o črnobeli ovčki 1971 2/2
3749HERODOTUS Zgodbe ; izbor 1961 1/1
11376KOZINC, DarinkaZgodbe iz Mišjega mesta 1 2005 1/1
11375KOZINC, DarinkaZgodbe iz Mišjega mesta 2 2006 1/1
12051LEWIS, C. S.Zgodbe iz Narnije ; Konj in njegov fantič 2009 0/1
12043LEWIS, C. S.Zgodbe iz Narnije ; Lev, čarovnica in omara 2009 1/1
12044LEWIS, C. S.Zgodbe iz Narnije ; Princ Kaspijan 2009 1/1
12045LEWIS, C. S.Zgodbe iz Narnije ; Srebrni stol 2008 1/1
12046LEWIS, C. S.Zgodbe iz Narnije ; Zadnja bitka 2008 1/1
12050LEWIS, C. S.Zgodbe iz Narnije ; Čarovnikov nečak 2006 0/1
4954BRLIĆ MAŽURANIĆ, Ivana Zgodbe iz davnine 0000 0/0
521KOVAČIČ, Lojze Zgodbe iz mesta Rič - Rač 1969 2/2
2080KOVAČIČ, Lojze Zgodbe iz mesta Rič - Rač 1981 1/1
436KREMPL, Urša Zgodbe iz zelenega gozda 2000 1/1
3959MUŠIČ, Janez Zgodbe o Prešernu 1993 2/2
4528MAYER-SKUMANZ, Lene Zgodbe o Tinu 1997 1/1
9147KURET, Primož Zgodbe o glasbi in glasbenikih 2004 1/1
11212MUŠIČ, JanezZgodbe o pesniku Francetu Prešernu 2009 1/1
3880LEM, Stanislaw Zgodbe o pilotu Pirxu 1977 1/1
3442TRŠAR, Marijan Zgodbe o psu Riku 1974 1/1
1607CVENKEL, France Zgodbe o živalih 1988 1/1
2090KRAAN, Hanna Zgodbe o čavknjeni čarovnici 1998 1/1
2079KOVAČ, Polonca Zgodbe od A do Ž 1982 1/1
381KOVAČ, Polonca Zgodbe od A do Ž 1982 1/1
3870LAMB, Charles Zgodbe po Shakespearu 1995 1/1
8873LAMB, Charles Zgodbe po Shakespearu 1995 2/2
6644LONDON, Jack Zgodbe s severa in juga 1960 1/1
277INGOLIČ, Anton Zgodbe vesele in žalostne 1971 1/1
2941LONDON, Jack Zgodbe z Južnega morja 1995 1/1
10591ZOREC, MarjetaZgodbe z naših gradov 2007 1/1
2295PONIŽ, Denis Zgodbe za eno stran 1993 1/1
8725AROLD, Marliese Zgodbe za kurjo polt 2003 1/1
10945SITAR, JelenaZgodbe za lutke in prste 2001 0/1
12328CASALIS, AnnaZgodbe za minutko 2008 1/1
9936KOREN, Majda Zgodbe zajca Zlatka 2006 0/1
4511AVELINE, Claude Zgodbi o mačku in slonu 1978 3/3
11666FERJANČIČ, MarijaZgodbice in pravljice za vsakogar 2012 1/1
3432TOMŠIČ, Marjan Zgodbice o kačah 1996 1/1
11859HORVAT, NadaZgodbice o mucah 2013 0/1
7313TORKAR, Igor Zgodbice o znanih Slovencih ; 1992 1/1
2822JAHNIN, Leonid Zgode in prigode v kartonskem mestu 1986 1/1
2010JAHNIN, Leonid Zgode in prigode v kartonskem mestu 1986 1/1
2414SUHODOLČAN, Leopold Zgodilo se je 6. aprila 1978 0/0
6680INGOLIČ, Anton Zgodilo se je ; kratka proza 1986 1/1
5310KRNEL, Dušan Zgodnje učenje naravoslovja 1993 0/0
2087KOVIČ, Kajetan Zgodnje zgodbe 1978 1/1
8614PLESNIČAR-GEC, Ljudmila Zgodnjekrščanski center v Emoni 1999 0/0
8615PLESNIČAR-GEC, Ljudmila Zgodnjekrščanski center v Emoni 1999 1/1
10920TRAMPUŠ, CirilaZgodovina ; Priročnik za uporabo zgoščenke Zgodovinski časovni trak 2003 1/1
3470ROVŠEK KOSMAČ, Fani Zgodovina 6. Vaje in naloge za 6. razred osnovne šole 1999 -1/0
10215OTIČ, Marta Zgodovina 7 ; svet skozi čas. Učbenik za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole 2007 1/1
3474ŠKRABA, Gabrijela Zgodovina 8. Vaje in naloge za 8. razred osnovne šole 1997 1/1
8442FRIDL, Majda Zgodovina ; zgodba o preteklosti 1999 1/2
1664KOS, Milko Zgodovina Slovencev ; od naselitve do petnajstega stoletja 1955 1/1
8213HAESE, Juergen Zgodovina ZDA. Del 1, Kolonije postanejo neodvisne 1999 0/1
8214HAESE, Juergen Zgodovina ZDA. Del 2, Osvajanje divjega zahoda in secesijska vojna 1999 0/1
8215HAESE, Juergen Zgodovina ZDA. Del 3, Amerika postane velesila 1999 1/1
5625JEANS, James Zgodovina fizike 1955 0/1
1726CONNOLLY, Peter Zgodovina rimske vojske ; od makedonske vojne in vojn za Galijo do zatona Rimskega cesarstva 1990 1/1
6495LEGIŠA, Lino Zgodovina slovenskega slovstva. 2, Romantika in realizem I 1959 2/2
6496SLODNJAK, Anton Zgodovina slovenskega slovstva. III, Realizem II 1961 2/2
6499Zgodovina slovenskega slovstva. IV, Nova struja (1859-1900) in nadaljnje oblike realizma in naturalizma. 1963 1/1
6497LEGIŠA, Lino Zgodovina slovenskega slovstva. VI, V ekspresionizem in novi realizem 1969 1/1
6498SMOLEJ, Viktor Zgodovina slovenskega slovstva. VII, Slovstvo v letih vojne 1941-1945 1971 1/1
1687CHISHOLM, Jane Zgodovina v letnicah ; od kamene dobe do računalnikov 1991 1/1
987KARBA, Pavla Zgodovina v šoli drugače ; metodični priročnik za učitelje 1996 0/1
8102WEBER, Tomaž Zgodovina za 6. r. ; diapozitivi 1985 0/0
8117WEBER, Tomaž Zgodovina za 6. r. ; prosojnice 1985 1/1
5461SCHMIDT, Vlado Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem. 1 1963 0/0
5755MOHORIČ, Ivan Zgodovina železnic na Slovenskem 1968 1/1
1587VAN LOON, Hendrik Willem Zgodovina človeštva 1965 2/2
6861PARETI, Luigi Zgodovina človeštva ; razvoj kulture in znanosti. Knj. 2,zv. 1, Stari svet 1970 2/2
6862WARE, Caroline F. Zgodovina človeštva ; razvoj kulture in znanosti. Knj. 6, zv. 3, Dvajseto stoletje. Del 2, Preobraženje družb 1972 1/1
990GESTRIN, Ferdo Zgodovinska čitanka 7 1986 1/1
8447GESTRIN, Ferdo Zgodovinska čitanka 7 1986 0/0
989ZADNIK, Štefka Zgodovinska čitanka 8 1987 1/1
5385NOVAK, Drago Zgodovinske interesne dejavnosti v naši šoli ; (zgodovinski krožki) 1991 1/1
894HADFIELD, Jill Zgovorne oblike ; zbirka iger za vaje iz sporazumevanja 1998 1/1
3007MOWAT, Farley Zgubljena na goljavah 1968 0/0
755VIDAČEK, Zlata Zibelka v pesku 1987 1/1
39FINE, Anne Zijalo 2000 0/1
549TARMAN, Draga Zima 1992 1/1
980JALOVEC, Viljenka Zima. Drugi razred 1994 0/0
979JALOVEC, Viljenka Zima. Drugi razred. Priročnik 1994 0/0
2097LAINŠČEK, Feri Zimska pravljica 2000 2/2
4533ZAGORSKI, Cvetko Zimska zgodba 1975 1/1
4255ŽUPANČIČ, Oton Zimzelen pod snegom 1945 1/1
2999MILČINSKI, Fran Zlata hruška 1994 1/1
2194MILČINSKI, Fran Zlata hruška 1995 1/1
6961KRANJEC, Miško Zlata kočija ; spomini in zgodbe 1967 0/0
3836KRANJEC, Miško Zlata kočija ; spomini in zgodbe 1967 2/2
2088KOVIČ, Kajetan Zlata ladja 1969 4/4
2089KOVIČ, Kajetan Zlata ladja 1980 1/1
12494KOVIČ, KajetanZlata ladja 2015 2/3
2589BEVK, France Zlata voda 1995 1/1
2590BEVK, France Zlata voda in druge zgodbe 1969 1/1
2591BEVK, France Zlata voda in druge zgodbe 1969 1/1
2603BEVK, France Zlata voda in druge zgodbe 1974 0/0
1788BEVK, France Zlata voda in druge zgodbe 1974 0/0
9659KOVIČ, Kajetan Zlate ure 2006 1/1
1952GRIMM, Jakob Zlati dež 1970 2/2
3594BRUCKNER, Karl Zlati faraon 1965 1/1
3429TOSTOJ, Aleksej Zlati ključek ali Burattinove dogodivščine 1967 1/1
11223HREGÉ Zlati rakci 2004 1/1
7560KRAVOS, Marko Zlati rog 2002 1/1
1751ANDERSEN, Hans Christian Zlati zaklad 1954 0/0
2064KOSOVEL, Srečko Zlati zvončki 2000 1/1
7386JOKAI, Mor Zlati človek 1975 1/1
74LAINŠČEK, Feri Zlato kraljestvo 2001 1/1
9120LAINŠČEK, Feri Zlato kraljestvo 2001 1/1
6659GRUN, Bernard Zlato pero ; roman o Mozartu 1968 1/1
2523ZUPANC, Lojze Zlato pod Blegošem 1971 2/2
7440IL?F, Il?ja Zlato tele 1974 1/1
1662JOHNSON, William Weber Zlatokopi 1975 1/1
12344WOOSTER, Devin AnnZlatolaska ; Čudovit dan 2011 1/1
6355ŠMIT, Jože Zlo stoletja 1971 1/1
1596SIMČIČ, Miro Zlom pri Kobaridu 2000 1/1
4022POTRČ, Ivan Zločin 1955 1/1
7107VIDIC, Jože Zločin pri Lenartu 1973 0/0
6858MASON, Fred Zločinski cirkus 2002 1/1
2069KOVIČ, Kajetan Zmaj Direndaj 1981 2/2
10573VOŠNJAK, UrošZmaj Nikolaj v svetu pravljic 2007 1/1
12016BLADE, AdamZmajeva dvojčka Vedra in Krimon 2008 1/1
5042PETEK, Božo Zmaji 1957 0/0
709REBA, Matea Zmajček Bim 1990 1/1
4532GRAFENAUER, Niko Zmajček razgrajaček 1978 1/1
1949GRAFENAUER, Niko Zmajček razgrajaček 1978 1/1
12109MAJHEN, ZvezdanaZmajček v glasbeni šoli 2005 1/1
2173MATE, Miha Zmajčkov rojstni dan 1986 1/1
3967MIHELIČ, Mira Zmeraj, nikoli 1965 1/1
6098PEALE, Norman Vincent Zmorem, če to verjamem 1992 1/1
6077HUNTER, Ian M. L. Zmote in resnica o spominu 1964 0/0
8471LAINŠČEK, Feri Znalček in kuža pazi v prometu 1999 2/2
10616BREZIGAR, BarbaraZnam za več ; Angleščina 6 2008 1/1
11668PODLESNIK, VesnaZnam za več ; Angleščina 7 2007 1/1
11476JESENIK, NevenkaZnam za več ; Angleščina 8 2007 1/1
11477BREZIGAR, BarbaraZnam za več ; Angleščina 9 2007 0/1
11242IGNATOV ŽLEBNIK, TatjanaZnam za več ; Angleščina 9 2010 1/1
11868ARH, StankoZnam za več ; Fizika 8 2011 2/2
11822DEMŠAR, AmbrožZnam za več ; Fizika 8 2013 0/1
10615KONČAN, TanjaZnam za več ; Matematika 6 2008 1/1
11240DRAKSLER, JanaZnam za več ; Matematika 6+ 2010 1/1
11244DERNOVŠEK, AnitaZnam za več ; Slovenščina 9 2010 1/1
10174KAPKO, Dragica Znam za več. Reši me - rešim te ; slovenščina 9 : zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja iz slovenščine 2007 1/1
10172KAPKO, Dragica Znam za več. Slovenščina 7 ; razlage in vaje za boljše ocene 2007 1/1
10173KAPKO, Dragica Znam za več. Slovenščina 9 ; razlage in vaje za boljše ocene 2007 1/1
3811LIN, Yutang Znamenite kitajske novele 1969 1/1
5505SVETINA, Janez Znamenja časov in šola ; šola, učitelj, ravnatelj v sedanjih prelomnih časih 1992 0/0
12183VILAR, StenZnamkaj se 2012 1/1
11035MLAKAR, NežkaZnamke pripovedujejo 2009 1/1
1460STANIČ, Janez Znana in neznana Sovjetska zveza ; sto zanimivosti največje dežele na svetu 1978 0/0
5596PERAT, Zvonko Znanje matematike ob vstopu v srednje šole 1991 0/0
11399Znanje o čustvih za manj nasilja v šoli 2010 0/1
5173ŠETINC, Marjan Znanje za vstop v 21. stoletje. Matematika in naravoslovje: primerjava dosežkov učencev sedmih in osmih razredov v 45 državah 1997 0/0
11830KOCJAN-BARLE, MartaZnanka ali uganka 4 ; Delovni zvezek 2013 0/1
10889Znanka ali uganka 4 Znanka ali uganka 4 ; Priročnik za učitelje 2006 1/1
11013KOCJAN-BARLE, MartaZnanka ali uganka 4 ; Priročnik za učitelje k učbeniškemu kompletu 2009 0/1
10805KOCJAN-BARLE, MartaZnanka ali uganka 4 ; Učbenik 2009 0/1
10868KOCJAN-BARLE, MartaZnanka ali uganka 4 ; Učbenik 2009 0/0
9651JERETINA ANŽIN, Draga Znanka ali uganka 4 ; slovenščina za 4. razred osnovne šole. Samostojni delovni zvezek 2006 0/1
9719JERETINA ANŽIN, Draga Znanka ali uganka 4 ; slovenščina za 4. razred osnovne šole. Samostojni delovni zvezek 2006 1/1
10460KOCJAN-BARLE, MartaZnanka ali uganka 6 2008 1/1
10461KOCJAN-BARLE, MartaZnanka ali uganka 6 2008 1/1
11275KOCJAN-BARLE, MartaZnanka ali uganka 7 ; Delovni zvezek 2010 1/1
11230KOCJAN-BARLE, MartaZnanka ali uganka 7 ; Učbenik 2010 1/1
6043SERGEJEV, J. V. Znanost in praznoverje 1946 1/1
4151THEOPHRASTUS Značaji ţMimijambi 1971 0/0
9323APPLEGATE, Katherine Znotraj iluzije 2005 1/1
2622BLYTON, Enid Znova na Kirrinovem otoku 1990 3/3
6405FAJDIGA, France Zob za zob ; roman 1996 1/1
4537ZUPAN, Dim Zobek na dopustu 1995 1/1
9669VIDMAR, Janja Zoo 2005 1/1
11544ARITIO, Luis BlasZoologija 1971 0/0
5109ZEI, Miroslav Zoologija ; (vretenčarji) 1957 0/0
6616ŠOLOHOV, Mihail Aleksandrovič Zorana ledina ; roman 1949 0/0
9460MCCULLEY, Johnston Zorro! 2004 2/2
4988WALPOLE, Brenda Zrak 1990 2/2
3603BISHOP, Edward Zračna bitka za Britanijo 1975 1/1
3538SREČANJE mladinskih pisateljev Oko besede Zrcalce, zrcalce, povej --- ; 1997 1/1
45GOLOB, Berta Zrna dedove modrosti 2000 1/1
898ZUPAN, Jadranka Zrno do zrna pogača. Vaje za spoznavanje pomena besed in bogatenje besedišča 1997 1/1
8783PARKINSON, Siobhan Zrno ljubezni 2004 1/1
1289RŽEK, Stojan Zunaj zaznavanja in žetve 1998 1/1
3082PREUSSLER, Otfried Zvedavček z velikim klobukom 2000 1/1
2PREUSSLER, Otfried Zvedavček z velikim klobukom 2000 0/0
9858KOMELJ, Miklavž Zverinice 2006 1/1
2905KOVAČ, Polona Zverinice z Večne poti 1975 2/2
12068DONALDSON, JuliaZverjasec 2014 0/1
12069DONALDSON, JuliaZverjašček 2014 1/1
6702MAURER, Neža Zveza mora ostati 1967 1/1
4541PALJETAK, Luko Zvezda danica 1992 0/0
4543PALJETAK, Luko Zvezda danica 1992 1/1
8686PREGL, Slavko Zvezda s čepico 2003 1/1
11415MCKAIN, KellyZvezda sem! 2010 1/1
1886FRANČIČ, Franjo Zvezde obal 1990 1/1
12442MAZZINI, MihaZvezde vabijo 2017 2/2
87LOBATO, Arcadio Zvezdica 1997 5/5
7906SPINELLI, Jerry Zvezdica 2002 1/1
696MILČINSKI, Frane Zvezdica Zaspanka 1992 1/1
9181MILČINSKI, Frane Zvezdica Zaspanka 2004 0/1
9182MILČINSKI, Frane Zvezdica Zaspanka 2004 0/1
2732EFREMOV, Aleksandr Illarionovič Zvezdne ladje 1956 1/1
3878LEM, Stanislav Zvezdni dnevniki Ijona Tihega 1979 1/1
2555ASSCHER-PINKHOF, Clara Zvezdni otroci 1970 1/1
4529GRIMM, Jakob Zvezdni tolarji 1991 1/1
1971GRIMM, Jacob Zvezdni tolarji 2000 1/1
11171MINTE-KÖNIG, BiankaZvezdništvo & ljubezenske težave 2006 1/1
11636Zvezek za aktivno učenje 6 2012 0/1
11617LUNDER, UrškaZvezek za aktivno učenje 8 2012 0/1
4991CASH, Terry Zvok 1991 1/1
9634NOVAK, Bogdan Zvon želja 1998 1/1
10445SO SESTAVILI VLADIMIR CVETKO, BOGOMIL GERLANC, ANDREJ ŠAVLI, VENCESLAV WINKLER, [berilo Zvonec kliče 1982 0/0
12154Zvočno berilo za 3. triletje osnovne šole 2015 0/1

Število zadetkov: 698